ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره قریش


ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره قریش


/ کليپ ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره قریش
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره قریش
• زمان : 00:01:08
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی ؛ ترجمه SuatYildirim و با صدای Hayri Küçükdeniz (مصطفی خیری کوچک دنیز)

چهارشنبه، 28
94 out of 100 based on 74 user ratings 274 reviews