شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 1-15


شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 1-15


/ کليپ شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 1-15
شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 1-15
• زمان : 28:36
شحات محمد انور-تلاوت مجلسی سوره مبارکه اسراء آیات 1-15

چهارشنبه، 6
72 out of 100 based on 37 user ratings 662 reviews

محمدحسین سبزعلی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر
شعبان عبدالعزیز صیّاد-تلاوت مجلسی سوره حجرات
محمد عبدالوهاب طنطاوی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه توبه آیات 111-116
واژگان وحی- ترجمه و شرح کلمات سوره مبارکه مطففین-قسمت سوم
واژگان وحی- ترجمه و شرح کلمات سوره مبارکه عبس
عبدالباسط محمد عبد الصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و انشقاق
محمد بدر الحسین-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 8-آخر
راغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج و شمس و بلد و تین
محمدحسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه آیات 1-50
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسرا آیات 7-9 ، انشقاق آیات 16 تا آخر و علق آیات 1-8 در مسجد الأقصی-فلسطین
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حدید آیات 20-24 در استان اسوان-مصر
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه لقمان 27-30 ، حمد و بقره 1-2 در دمشق-سوریه
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مؤمنون آیات 20-22 و فجر آیات 1-14 در دمشق-سوریه
*