عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار


عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار


/ کليپ عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار
عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار
• زمان : 31:22
عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار

شنبه، 16
78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews

محمد بدر الحسین-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیات 8-آخر
راغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بروج و شمس و بلد و تین
محمدحسین سعیدیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه واقعه آیات 1-50
کریم منصوری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد آیات 1-18
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه إسرا آیات 7-9 ، انشقاق آیات 16 تا آخر و علق آیات 1-8 در مسجد الأقصی-فلسطین
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حدید آیات 20-24 در استان اسوان-مصر
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه لقمان 27-30 ، حمد و بقره 1-2 در دمشق-سوریه
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مؤمنون آیات 20-22 و فجر آیات 1-14 در دمشق-سوریه
محمد صدیق منشاوی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه روم آیات 25-30 در دمشق-سوریه
عبدالباسط محمد عبدالصمد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و حاقّه آیات 1-18
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 15-35
محمود علی البنّا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب آیات 39-50 و نازعات ایات 27-33
راغب مصطفی غلوش-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 101-آخر ، شمس و نصر
محمود شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب 40-48 و کوثر
*