محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 121-139


محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 121-139


/ کليپ محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 121-139
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 121-139
• زمان : 19:23
محمدرضا پورزرگری-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 121-139

پنجشنبه، 12
60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews

قاسم رضیعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 102-115
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 142-152
مجموعه برنامه سراج (کارشناس: استاد اخوان اقدم - تلاوت: مصطفی اسماعیل سوره مبارکه بقره)- قسمت اول
انور شحات انور-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر ، قریش ، کوثر و نصر
مجموعه برنامه سراج (کارشناس: استاد اخوان اقدم - تلاوت: مصطفی اسماعیل سوره مبارکه بقره) - قسمت دوم
محمد عبرالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفطار آیات 1-13
محمد شحات محمد انور تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شمس ، ضحی ، زلزال و تکاثر به همراه زیرنویس انگلیسی
حمید شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 53-73
عبدالباسط-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه صف انفطار ضحی و انشراح
احمد شحات احمد سید-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انعام آیات 95-103
احمد عبدالحی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نمل و واقعه
احمد ابوالقاسمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 254-260
حمیدرضا احمدی وفا-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 1-4 علق و کوثر
سید محمد جواد حسینی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری آیات 52-53 ضحی کوثر و حمد
*