روز واقعه- قسمت ششم


روز واقعه- قسمت ششم


/ کليپ روز واقعه- قسمت ششم
روز واقعه- قسمت ششم
• زمان : 24:05
نمایش روز واقعه بر اساس داستانی و اقعی از مردی غیر مسلمان است که در شب عروسی و زفاف خود به دنبال حقیقت عهد وعیال را رهاکرده و به سرزمین کربلا پا می گذاردولی غافل از آنکه زمانی به منطقه کربلا می رسد که

دوشنبه، 17
60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews