دم پایانی - شب سوم - مهر کوثر است در سرشت ما


دم پایانی - شب سوم - مهر کوثر است در سرشت ما


/ کليپ دم پایانی - شب سوم - مهر کوثر است در سرشت ما
دم پایانی - شب سوم - مهر کوثر است در سرشت ما
• زمان : 4:12
دم پایانی - شب سوم - فاطمیه 91 - برادر میثم مطیعی - مهر کوثر است در سرشت ما ...

چهارشنبه، 30
78 out of 100 based on 63 user ratings 1088 reviews

حاج میثم مطیعی و و امیر عباسی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - چرا مادر امشب پس از آنکه همسایه ها را دعا کرد ... (سنگین)
حاج میثم مطیعی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - وای مادرم واای (شور)
حاج میثم مطیعی - شب دوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - بی تو یا زهرا آه از این دنیا (زمینه)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - فاطمه جانم فاطمه یا فاطمه (شور)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - اگر داد ارادت بود (شعرخوانی)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - نیمه شب تابوت را برداشتم (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - رسیده شهیدی دوباره (سنگین)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - شب از نیمه هایش گذشته (سنگین)
حاج میثم مطیعی - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - دارم می رم ای مولای غریبم (زمینه)
مداحی حاج میثم مطیعی در بیت رهبری - فاطمیه دوم (فروردین 93) - یاد شبهای بقیع (شور)
مداحی حاج میثم مطیعی در بیت رهبری - فاطمیه دوم (فروردین 93) - ای بهشت غرب احمد، فاطمه (واحد)
مداحی حاج میثم مطیعی در بیت رهبری - فاطمیه دوم (فروردین 93) - شهید حیدر، زهرا (نوحه)
مداحی حاج میثم مطیعی در بیت رهبری - فاطمیه دوم (فروردین 93) - روضه حضرت زهرا سلام الله (روضه)
حاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه دوم (فروردین 93) - چگونه عید بگیریم در عزای تو مادر (روضه پایانی)
*