شب 5 محرم 91: حسین حسین – میثم مطیعی


شب 5 محرم 91: حسین حسین – میثم مطیعی


/ کليپ شب 5 محرم 91: حسین حسین – میثم مطیعی
شب 5 محرم 91: حسین حسین – میثم مطیعی
• زمان : 02:29
شور و ذکر اباعبدالله الحسین علیه السلام

چهارشنبه، 1
60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

حاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - شهیدا نگاه کنید به حال ما (دم پایانی)
سید علی حسینی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - طواف روی تو آقا، عبادت نوکراته (شور)
سید علی حسینی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - مِهر حیدر، مهر داور می شود (واحد)
سید علی حسینی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - گدایی دربار تو عزت منه (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - امان از شعله، وای مادر (زمزمه)
حاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - به غیرت علی قسم که فخر زن حجاب اوست (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب اول فاطمیه اول (اسفند 93) - تو قیامت را قیامت می کنی، بر امامان هم امامت می کنی (نوا)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - در دست خانه دار او دستاس عالم است (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - مبادا باغبانی در بهاران، خزان نخل بارآور ببیند (نوا)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - به خود می پیچد مادر از درد (روضه)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - دعای پایانی مراسم بر اساس فرازهایی از دعای 16 صحیفه سجادیه (1)
وحید نادری - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - اگه بدم و بین خوبا دیگه ندارم جا (شور)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - یا رحمه للعالمین، زهرا شده نقش زمین (واحد)
حاج میثم مطیعی - شب دوم فاطمیه اول - اسفند 93 - از جنگ از تحریم باکی نیست ما را (واحد)
*