حاج مهدی مختاری - روز سوم محرم 92 - قد خمیده تو خرابه هر قدم (سنگین)


حاج مهدی مختاری - روز سوم محرم 92 - قد خمیده تو خرابه هر قدم (سنگین)


/ کليپ حاج مهدی مختاری - روز سوم محرم 92 - قد خمیده تو خرابه هر قدم (سنگین)
حاج مهدی مختاری - روز سوم محرم 92 - قد خمیده تو خرابه هر قدم (سنگین)
• زمان : 4:13
مراسم عزاداری محرم الحرام سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج مهدی مختاری در هیات مجمع عاشقان حضرت محسن علیه السلام شهرستان قم
منبع: خیمه دلسوختگان

دوشنبه، 20
72 out of 100 based on 57 user ratings 1232 reviews

حاج مهدی مختاری - شب پنجم محرم 95 - کریم کاری به جز جود کرم و نداره (مناجات)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -روضه حضرت قاسم بن الحسن (ع)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -نفسم تنگه بابا شهادتین رو میخونم (زمینه جدید)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -حضرت ابن المجتبی یی رجز خونت کرده بابایی (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -یه روز آخر جلو شش گوشه تو زانو میزنم (شور زیبا)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -قد تو چون الف شد و قامت کشیده شد (واحد سنگین)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -دخیل پرچمت شدم اسیر ماتمت شدم (واحد جدید)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -اگر لازم شود حرف از دهان بیرون نمی آید (مدح)
حاج مهدی مختاری - شب ششم محرم 95 -سرت بر روی نیزه تنت به گودال افتاده (شور روضه ای جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -روضه حضرت علی اصغر علیه السلام (روضه)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -تو حسینیه دل کتیبه زاری میکنه (زمینه)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -لالايي روي دستام بخواب (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -حضرت ابن المجتبی یی رجز خونت کرده غوغایی (شور جدید)
حاج مهدی مختاری - شب هفتم محرم 95 -مايه ننگ توأم آبروی دنیای منی (شور جدید)
*