شب تاسوعا : رفتی و رفت با تو سپاهی که داشتم


شب تاسوعا : رفتی و رفت با تو سپاهی که داشتم


/ کليپ شب تاسوعا : رفتی و رفت با تو سپاهی که داشتم
شب تاسوعا : رفتی و رفت با تو سپاهی که داشتم
• زمان : 09:17
شور

پنجشنبه، 17
66 out of 100 based on 21 user ratings 746 reviews

حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - تو را دادم پاداش حمایت کردن از مادر (شور)
حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - یابن یاسین، یابن طه (تک)
حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - سلامی جانفزاتر از نفس های مسیحایی (واحد تند)
حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - زینب دختر من (واحد کند)
حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم (زمزمه)
حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - فاطمه جانم (زمینه)
حاج مهدی سلحشور - شب سوم، فاطمیه اول (اسفند 92) - روضه
حاج مهدی سلحشور - شب اول فاطمیه دوم - مناجات آخر
حاج مهدی سلحشور - شب اول فاطمیه دوم - سرود پایانی
حاج مهدی سلحشور - شب اول فاطمیه دوم - قسم به خاک کربلا (شور)
حاج مهدی سلحشور - شب اول فاطمیه دوم - رفتید ای شهدا (واحد کند)
حاج مهدی سلحشور - شب اول فاطمیه دوم - یا فاطمه، یا فاطمه (زمینه)
حاج مهدی سلحشور - شب اول فاطمیه دوم - روضه حضرت زهرا (س)
حاج مهدی سلحشور - شب دوم فاطمیه دوم - مناجات آخر
*