حاج محمود کریمی - عصر عاشورا محرم 94 - شاه گفتا کربلا امروز میدان من است (دودمه)


حاج محمود کریمی - عصر عاشورا محرم 94 - شاه گفتا کربلا امروز میدان من است (دودمه)


/ کليپ حاج محمود کریمی - عصر عاشورا محرم 94 - شاه گفتا کربلا امروز میدان من است (دودمه)
حاج محمود کریمی - عصر عاشورا محرم 94 - شاه گفتا کربلا امروز میدان من است (دودمه)
• زمان : 6:29
دانلود مداحی های محرم 94 - دانلود مداحی های حاج محمود کریمی در عصر عاشورا محرم 94 در هیئت رایت العباس (علیه السلام)
منبع: چادر خاکی


يکشنبه، 10 آبان
72 out of 100 based on 27 user ratings 452 reviews

حاج محمود کریمی - شب عاشورا محرم 95 - حسینه امام خمینی-سیدالعشاق گفتا عشق از آن من است/ تحت فرمان من است تحت فرمان من است (سینه زنی)
حاج محمود کریمی - شب عاشورا محرم 95 - حسینه امام خمینی-جسمت زخمی مانده بر خاک (سینه زنی)
حاج محمود کریمی - شب عاشورای محرم 95 - عشقت آبرومه لطفت آرزومه (شور جدید)
حاج محمود کریمی - شب عاشورای محرم 95 - به خیمه قحط آب است (دو دمه)
حاج محمود کریمی - شب عاشورای محرم 95 - دلبر ناز آفرین یا ابوفاضل (واحد جدید)
حاج محمود کریمی - شب عاشورای محرم 95 - کنار علقمه محشر به پا شد (زمینه جدید)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - جسمت زخمی مانده بر خاک (شور جدید)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - سید العشاق گفت عشق از آن من است (دو دمه)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - پیش پای خودش به خاک افتاد (روضه)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - من کیم چون پاکبازان در دل پاکان مکینم (واحد جدید)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - کار خودش و عشق مثل همیشه کرد (روضه)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج (زمینه جدید)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - میون شعله ها آه، یکی می زد صدا آه (زمینه جدید)
حاج محمود کریمی - شب شام غریبان محرم 95 - میان میدان بلا حلقه زدند اشقیا (روضه)
*