نه مراست قدرت آن که زنم ز قدرت تو یا علی


نه مراست قدرت آن که زنم ز قدرت تو یا علی


/ کليپ نه مراست قدرت آن که زنم ز قدرت تو یا علی
نه مراست قدرت آن که زنم ز قدرت تو یا علی
• زمان : 11:52
مدح خوانی (محمود کریمی)

يکشنبه، 22
88 out of 100 based on 48 user ratings 898 reviews