کلیپ خون جگر (زدی شمشیر بر فرق امامی که حتی مهربانتر از پدر بود) - حاج محمود کریمی (شهادت امیر المومنین علی علیه السلام)


کلیپ خون جگر (زدی شمشیر بر فرق امامی که حتی مهربانتر از پدر بود) - حاج محمود کریمی (شهادت امیر المومنین علی علیه السلام)


/ کليپ کلیپ خون جگر (زدی شمشیر بر فرق امامی که حتی مهربانتر از پدر بود) - حاج محمود کریمی (شهادت امیر المومنین علی علیه السلام)
کلیپ خون جگر (زدی شمشیر بر فرق امامی که حتی مهربانتر از پدر بود) - حاج محمود کریمی (شهادت امیر المومنین علی علیه السلام)
• زمان : 04:01
کلیپ صوتی بسیار زیبا از حاج محمود کریمی در مرثیه شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام

شنبه، 21
66 out of 100 based on 31 user ratings 656 reviews

میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : این من و این حال پریشانی ام (مدیحه سرایی)
میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر (مناجات)
میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : چشم به راه بهار آدما مثه بید می لرزیدند (سرود)
میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : لبم مشغول آل یاسین و دلم مشغول عشقه(سرود)
میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم (مناجات)
میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : جونم و عشقت به لبهام آورده (سرود)
میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : این جشن ها برای من آقا نمی شود (مناجات)
میلاد امام زمان (عج) | حاج محمود کریمی : بر سر این کوچه بیا تا دمی شهر ببیند (مناجات)
محمود کریمی-مناجات رمضان 05/05/92-تصویری
مداحی محمود کریمی | شب 17 رمضان ۹۲ : بیا قدم به روی چشم های من (مناجات)
مداحی محمود کریمی | شب 17 رمضان ۹۲ : همیشه حال مرا بغض و گریه (مناجات)
مداحی محمود کریمی | شب 17 رمضان ۹۲ : بخش اول قرائت دعای کمیل (دعای کمیل)
مداحی محمود کریمی | شب 17 رمضان ۹۲ : بخش دوم قرائت دعای کمیل (دعای کمیل)
مداحی محمود کریمی | شب 17 رمضان ۹۲ : بخش سوم قرائت دعای کمیل (دعای کمیل)
*