روز 3 محرم (چیذر): صدا صدای تازیونه روضه طفلی نیمه جونه – سیدمهدی میرداماد – محمود کریمی


روز 3 محرم (چیذر): صدا صدای تازیونه روضه طفلی نیمه جونه – سیدمهدی میرداماد – محمود کریمی


/ کليپ روز 3 محرم (چیذر): صدا صدای تازیونه روضه طفلی نیمه جونه – سیدمهدی میرداماد – محمود کریمی
روز 3 محرم (چیذر): صدا صدای تازیونه روضه طفلی نیمه جونه – سیدمهدی میرداماد – محمود کریمی
• زمان : 07:21
زمینه – سید مهدی میرداماد

چهارشنبه، 1
74 out of 100 based on 64 user ratings 914 reviews

حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - چیذر - وسعت ملک خدا، عره جولان توست (سه ضرب)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - چیذر - قافله او می رسد از راه (زمینه)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - چیذر - روی گل های بنی هاشم ... (سنگین)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - چیذر - نفسم، تب تو، عطشم، لب تو (سه ضرب)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - چیذر - ارباب من غریبونه، از دست کوفی نامرد، آواره بیابونه (دو دمه)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - چیذر - خاک اینجا به ما نمی سازد (شور)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - مسجد الهادی - (روضه)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - مسجد الهادی - وسعت ملک خدا، عرضه جولان تو (سه ضرب)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - مسجد الهادی - رسید از دل بیابون، یه قافله پریشون (زمینه)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - مسجد الهادی - روی گل های بنی هاشم هاله احساسه (سنگین)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - مسجد الهادی - آل هاشم آمده همه به کربلا (واحد سنگین)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - مسجد الهادی - نفسم تب تو، عشم لب تو (سه ضرب)
حاج محمود کریمی - شب دوم محرم 92 - مسجد الهادی - حالا که من از حرم دورم (شور)
کلیپ دیجیتال با عنوان حکایت عشق
*