سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - آره این دل دلداری داره که قدرش و نمی دونه (واحد)


سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - آره این دل دلداری داره که قدرش و نمی دونه (واحد)


/ کليپ سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - آره این دل دلداری داره که قدرش و نمی دونه (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94 - آره این دل دلداری داره که قدرش و نمی دونه (واحد)
• زمان : 2:01
دانلود مداحی های محرم 94 - دانلود مداحی های حاج سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 94
منبع: چادر خاکی

يکشنبه، 26 مهر
60 out of 100 based on 55 user ratings 80 reviews

سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - دلم و زدم به دریا (شور)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - آهسته تر ای گل لیلا (س)(زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیستم ماه مبارک رمضان - روضه
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم (شعرخوانی)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - توی قلب من می دونی جز تو کسی نیست (شور)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - حرمت خواهش چشمای منه (شور)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - فرقت شکسته سر غرق خونه (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - روضه امیرالمومنین علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - من اومدم دوا بشه دردم (روضه و مناجات)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان - روضه و مناجات
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان - نشد از دست دلم نفس راحت بکشم (شور)
سید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان - حرمت خواهش چشمای منه (شور)
*