حاج سعید حدادیان - شب دوم محرم 92 - روضه


حاج سعید حدادیان - شب دوم محرم 92 - روضه


/ کليپ حاج سعید حدادیان - شب دوم محرم 92 - روضه
حاج سعید حدادیان - شب دوم محرم 92 - روضه
• زمان : 17:28
دانلود مداحی حاج سعید حدادیان در محرم 1392

پنجشنبه، 16
72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews

حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هفتم - سینه زنی
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هفتم - سینه زنی ( بخش اول )
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هفتم - سینه زنی ( بخش دوم )
حاج سعید حدادیان - روز هشتم محرم 94 - مدح خوانی حضرت علی اکبر(ع)
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - روضه حضرت علی اکبر(ع) - بخش اول
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - روضه حضرت علی اکبر(ع) - بخش دوم
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - سینه زنی ( بخش اول )
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - سینه زنی ( بخش دوم )
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - سینه زنی ( بخش سوم )
محمد حسین حدادیان - محرم 94 - روز هشتم - سینه زنی ( بخش چهارم )
حاج سعید حدادیان - روز نهم محرم 94 - مدح خوانی امام زمان(عج)
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز نهم - روضه حضرت عباس (ع) - بخش اول
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز نهم - روضه حضرت عباس (ع) - بخش دوم
حاج سعید حدادیان - محرم 94 - روز نهم - روضه حضرت عباس (ع) - بخش سوم
*