بگو یا حسین عالمو بر هم بزن


54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews

مداحی حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی | شب ۱۸ رمضان ۹۲ : ذکر و نوای حضرت زینب (ذکر)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی | شب ۱۸ رمضان ۹۲ : عمه ی ساداتی و زیب ابی (زمینه و شور)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی | شب ۱۸ رمضان ۹۲ : یا حسین یا حسین (واحد)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۱۸ رمضان ۹۲ : امامنا زینب امامنا زینب (شور)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۱9 رمضان ۹۲ : قد قتل المرتضی (زمینه)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۱9 رمضان ۹۲ : تو خود حق ذوالفقار تو (واحد)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۱9 رمضان ۹۲ : یه دفعه که کربلا (واحد و شور)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۱9 رمضان ۹۲ : ذکر مقدس حضرت امیر المومنین (ذکر و شور)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب ۱9 رمضان ۹۲ : روزها می گذره با (شور)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب 20 رمضان ۹۲ : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب 20 رمضان ۹۲ : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب 20 رمضان ۹۲ : رخشار خونین از ضربه ی کین (زمینه)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب 20 رمضان ۹۲ : عجب حکایتی شده (واحد)
مداحی حاج عبدالرضا هلالی | شب 20 رمضان ۹۲ : ابراهیم رحیمی-چه کرده ای که جهان (واحد)
*