ای آنکه با همسایگانت مهربانی


78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews

حاج عبد الرضا هلالی - شب پنجم محرم 92 - عمو رمق ندارد و همه هجوم می برند (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب پنجم محرم 92 - منم یه نوحه خونت (شور)
حاج عبد الرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - شب پنجم محرم 92 - حسین سالار زینب (شور) (سنگین)
حاج عبد الرضا هلالی - شب پنجم محرم 92 - ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند (دو دمه)
حاج عبد الرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - شب پنجم محرم 92 - ای ولای تو دینم و مهر تو آیینم (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب پنجم محرم 92 - مناجات و دعای پایانی
حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - یابن الزهراء یابن الحیدر (زمینه)
حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - زلفت به باد داده مسلمانی مرا (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - اگه تو رو نداشتم، حرمت پا نمیزاشتم ... (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - آنقدر خوب رجز خواند که در لشکر شام (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب ششم محرم 92 - روضه و دعای پایانی
حاج عبد الرضا هلالی - شب هفتم محرم 92 - سالارمه دلدارمه (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هفتم محرم 92 - زلفت به باد داده مسلمانی مرا (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هفتم محرم 92 - چی میشه حاجتمو من (شور)
*