کمتر بزن سر بر سینه ای دل


54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews

حاج عبد الرضا هلالی - شب هفتم محرم 92 - زلفت به باد داده مسلمانی مرا (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هفتم محرم 92 - چی میشه حاجتمو من (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هفتم محرم 92 - بارونه، دلم میخونه زیارت نامه برای تو (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - اکبر، چه قد و بالایی (سه ضرب)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - از نجف حیدر کرار آمد (تک)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - ز خیمه به سویت دویدم (واحد سنگین)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - هر کی باشیم و به هر جا برسیم، زیر دینیم زیر دین شهدا (شور شهدایی)
حاج عبد الرضا هلالی - شب هشتم محرم 92 - به دست باد نده (مناجات)
حاج عبدالرضا هلالی - شب شام غریبان محرم 92 - نوحه: بمیرم که شیب الخضیبی
حاج عبدالرضا هلالی - شب شام غریبان محرم 92 - واحد: مروه کرببلا حال و هوایی دارد
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - ساقی ساقی ساقی کربلا (زمینه زیبا)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - دلبری سروی محشری (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - از ذکر تو لبان دعا بند می خورد (شور)
حاج عبد الرضا هلالی - شب تاسوعای محرم 92 - تو المثنی مولایی (واحد سنگین)
*