شب 5 محرم 91: کربلا کربلا کربلا آقا کربلا – عبدالرضا هلالی


شب 5 محرم 91: کربلا کربلا کربلا آقا کربلا – عبدالرضا هلالی


/ کليپ شب 5 محرم 91: کربلا کربلا کربلا آقا کربلا – عبدالرضا هلالی
شب 5 محرم 91: کربلا کربلا کربلا آقا کربلا – عبدالرضا هلالی
• زمان : 15:32
شور

سه‌شنبه، 30
72 out of 100 based on 47 user ratings 422 reviews

حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۱ رمضان ۹۴ - از عمق دل خویش جلی می گویم (زمینه و شور و نوحه)
حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۱ رمضان ۹۴ - حقا که حقیقتا علی حق باشد (زمینه)
حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - شور و روضه
حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - دنیای من، آقای من (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - منم غلام کوی تو مسم می سبوی تو (واحد و دودمه)
حاج عبدالرضا هلالی - شب ۲۳ رمضان ۹۴ - تو آقای عالمینی (واحد)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - بعد از مرگ گریونم (شور و تک)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - تنت به زمین ، سرت به سنان (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه و زیارت عاشورا (بخش سوم)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه و زیارت عاشورا (بخش ذوم)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - سالروز تخریب قبور ائمه بقیع - روضه و زیارت عاشورا (بخش اول)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - ای زینت دوش نبی روی زمین جای تونیست (شعر خوانی)
حاج عبدالرضا هلالی - سال 1394 - شهادت امام صادق علیه السلام - دنیای من آقای من (شور)
*