عبدالرضا هلالی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش نهم-واحد (بعد بسم الله رحمن الرحیم...)


عبدالرضا هلالی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش نهم-واحد (بعد بسم الله رحمن الرحیم...)


/ کليپ عبدالرضا هلالی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش نهم-واحد (بعد بسم الله رحمن الرحیم...)
عبدالرضا هلالی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش نهم-واحد (بعد بسم الله رحمن الرحیم...)
• زمان : 01:46
عبدالرضا هلالی-روز شهادت امام جعفرصادق (ع)-بخش نهم-واحد (بعد بسم الله رحمن الرحیم...)

چهارشنبه، 13
66 out of 100 based on 51 user ratings 626 reviews

حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - شب دوم محرم 94 - از نو دل من بهونه داره (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - شب دوم محرم 94 - گریه کنم زار زنم (زمینه و شور)
حاج حیدر خمسه و حاج عبدالرضا هلالی - شب دوم محرم 94 - روضه و زمینه
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی - شب سوم محرم 94 - انتظار حرمت دلم و خون کرده (شور)
حاج مهدی کمانی - شب سوم محرم 94 - شور و ذکر
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی - شب سوم محرم 94 - گهواره موساست که با بالش خونین (واحد و دومه)
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - شب سوم محرم 94 - چه عشقی و چه تبی (شور و واحد)
حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی - شب سوم محرم 94 - اعلا رقیه است (شور)
حاج عبدالرضا هلالی - شب سوم محرم 94 - بسم الله به نام کربلا (زمینه و شور)
حاج عبدالرضا هلالی و حاج حیدر خمسه - شب سوم محرم 94 - روضه
حاج عبدالرضا هلالی و حاج مهدی کمانی - شب چهارم محرم 94 - غروب کربلا دل می بره (شور)
حاج ابراهیم رحیمی و حاج مهدی کمانی - شب چهارم محرم 94 - این رقص جنون قسمت هر بی سر و پا نیست (شور)
حاج عبدالرضا هلالی و حاج ابراهیم رحیمی - شب چهارم محرم 94 - حرف حق است نه شک است (واحد و دومه)
حاج عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 94 - مرا حاجت روا کن حسین جان (واحد)
*