آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: کت کوتاه آستین کلوش سر خود


آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: کت کوتاه آستین کلوش سر خود


/ کليپ آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: کت کوتاه آستین کلوش سر خود
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: کت کوتاه آستین کلوش سر خود
• زمان : 12:26
دانلود مستقیم برنامه آموزش خیاطی پوشینه 18 خرداد ماه 1394 توسط خانم سیما عمرانی، این برنامه آموزش دوختن کت کوتاه آستین کلوش سر خود 1394/3/18 _ دانلود آموزش خیاطی برنامه سیمای خانواده با کیفیت بالا

سه‌شنبه، 19 خرداد
72 out of 100 based on 27 user ratings 1202 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش مگنت توت توسط ایلخانی 95/4/2
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/4/3
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - مانتو چند منظوره 95/4/5
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/4/6
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/4/15
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 95/4/19
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/4/20
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس روی ظروف توسط ایلخانی 95/4/21
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - مانتو چند منظوره 95/4/22
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 95/4/23
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/4/24
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت - تکنیک های دوخت 95/2/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/4/27
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی کاشی و سرامیک توسط خانم حمزه ای 95/4/28
*