به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5


به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5
به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5
• زمان : 11:23
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش دوخت لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی

چهارشنبه، 20 خرداد
66 out of 100 based on 51 user ratings 776 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/4/6
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/4/15
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 95/4/19
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/4/20
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس روی ظروف توسط ایلخانی 95/4/21
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - مانتو چند منظوره 95/4/22
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 95/4/23
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/4/24
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت - تکنیک های دوخت 95/2/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/4/27
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی کاشی و سرامیک توسط خانم حمزه ای 95/4/28
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 95/4/29
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی 95/4/30
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی روی تخم مرغ توسط خانم امیریان 95/4/31
*