به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/7/12


به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/7/12


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/7/12
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/7/12
• زمان : 13:13
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی از پایه توسط خانم بزرگی ادامه آموزش انواع دامن

پنجشنبه، 14 آبان
92 out of 100 based on 62 user ratings 962 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - موتیف 92/10/30
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - مدل بادبزنی 92/11/6
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/11/12
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - پیراهن 92/11/14
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی - مقدمه 92/11/15
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - رنگ آمیزی 92/11/16
به خانه برمی گردیم - آموزش کار با بادکنک توسط خانم آذرمهر 92/11/17
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - پانچو 92/11/19
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ترمه دوزی - 92/11/21
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پورکرمان - کیف 92/11/26
ه خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم یوسفی - چاپ 92/11/27
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم قاصدی - کیف 92/11/28
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بیگلری - هلال پرده 92/11/30
به خانه برمی گردیم - آموزش زیورآلات توسط خانم امیریان - گردنبند 92/11/19
*