به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - ادامه پاپوش و لباس 94/11/13


به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - ادامه پاپوش و لباس 94/11/13


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - ادامه پاپوش و لباس 94/11/13
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - ادامه پاپوش و لباس 94/11/13
• زمان : 9:57
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات - ادامه پاپوش و لباس

دوشنبه، 19 بهمن
60 out of 100 based on 45 user ratings 770 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش چاپ ترانسفر توسط خانم غلامحسینی فر 93/3/28
به خانه برمی گردیم - آموزش آبکاری توسط خانم بنیادی 93/4/1
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کوله پشتی 93/4/2
به خانه برمی گردیم - آموزش گلدوزی توسط خانم یوسفی 93/4/3
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - مانتو تابستانه 93/4/7
به خانه برمی گردیم - آموزش مقدماتی سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/4/8
به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت گلدان اسفنجی 93/4/10
به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/4/11
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/4/12
به خانه برمی گردیم - آموزش لمه روی شیشه خانم حمزه ای 93/4/14
به خانه برمی گردیم - آموزش نمای مینا کاری خانم بنیادی 93/4/15
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - ادامه کوله پشتی 93/4/16
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم ناصری - پتینه روی سطوح 93/4/18
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف بزرگ 93/4/19
*