به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11


به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11
• زمان : 9:09
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی

چهارشنبه، 19 اسفند
72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم ناصری - پتینه روی دیوار 93/5/1
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: الگوی پایه پشت بالا تنه
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - الگوی مانتو 93/5/4
به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/5/11
به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ توسط خانم بنیادی 93/5/12
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کیف 93/5/13
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک - مقدمه و مواد لازم 93/5/15
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - بند کیف 93/5/16
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت مانتو 93/5/18
به خانه برمی گردیم - آموزش میوه آرایی توسط آقای سلیمانی راد 93/5/20
به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/5/21
به خانه برمی گردیم - آموزش سوخته نگاری روی چوب توسط خانم آزاده چقا 93/5/22
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/5/23
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/5/25
*