به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/25


به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/25


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/25
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/25
• زمان : 13:27
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی مخمل توسط آقای جواد نژاد

چهارشنبه، 11 فروردين
60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - بند کیف 93/5/16
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت مانتو 93/5/18
به خانه برمی گردیم - آموزش میوه آرایی توسط آقای سلیمانی راد 93/5/20
به خانه برمی گردیم - آموزش تابلو برجسته توسط آقای حسین لو 93/5/21
به خانه برمی گردیم - آموزش سوخته نگاری روی چوب توسط خانم آزاده چقا 93/5/22
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/5/23
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/5/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک - گل بندی 93/5/26
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف پول 93/5/27
به خانه برمی گردیم - آموزش کاردستی و اریگامی توسط آقای سبحانی - پاکت نامه 93/5/28
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - ادامه کیف 93/5/29
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - الگوی لباس بچه 93/6/1
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - لباس تابستانه 93/6/2
به خانه برمی گردیم - آموزش میوه آرایی توسط آقای سلیمانی راد 93/6/3
*