به خانه برمی گردیم - آموزش جعبه های پارچه ای توسط خانم محمودی 95/3/1


به خانه برمی گردیم - آموزش جعبه های پارچه ای توسط خانم محمودی 95/3/1


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش جعبه های پارچه ای توسط خانم محمودی 95/3/1
به خانه برمی گردیم - آموزش جعبه های پارچه ای توسط خانم محمودی 95/3/1
• زمان : 11:32
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش ساخت جعبه های پارچه ای توسط خانم محمودی

چهارشنبه، 5 خرداد
60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/7/7
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک 93/7/9
به خانه برمی گردیم - آموزش گلدوزی توسط خانم یوسفی - گل نیلوفر 93/7/10
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه لباس بچه 93/7/12
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - لباس 93/7/14
به خانه برمی گردیم - آموزش روبان دوزی توسط خانم امیریان 93/7/17
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای 93/7/19
به خانه برمی گردیم - آموزش نما برجسته توسط خانم موسوی 93/7/20
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف 93/7/22
به خانه برمی گردیم - آموزش گل پارچه ای توسط خانم یوسفی 93/7/23
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم بیات 93/7/24
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه لباس بچه 93/7/26
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - شال 93/7/28
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: جیب مانتو یا پالتو
*