به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/3/31


به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/3/31


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/3/31
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/3/31
• زمان : 11:14
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی از پایه توسط خانم بزرگی آموزش دوخت بالا تنه به روش مولر

سه‌شنبه، 22 تير
78 out of 100 based on 53 user ratings 728 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش نما برجسته توسط خانم موسوی 93/8/10
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین حلوا توسط خانم ریاحی 93/8/11
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - کلاه 93/8/14
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی روی پارچه توسط خانم امیریان 93/8/15
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - کیف 93/8/17
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف لپ تاپ 93/8/18
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین لباس توسط خانم یوسفی 93/8/20
به خانه برمی گردیم - آموزش خاتم کاری توسط آقای چابک 93/8/21
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم صالحی - اشارپ فانتزی 93/8/22
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 93/8/24
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - ادامه کلاه 93/8/26
به خانه برمی گردیم - آموزش سفره آرایی توسط خانم امیریان - ژله تزریقی 92/10/28
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 93/8/29
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - موتیف 93/9/1
*