به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28


به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی - خمیر سرامیک 92/10/28
• زمان : 7:21
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه کاری توسط خانم محمودی

دوشنبه، 10 آذر
72 out of 100 based on 37 user ratings 1112 reviews

آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: کت کوتاه آستین کلوش سر خود
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/3/3
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم توکلی 94/3/4
به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس برای بچه ها توسط خانم یوسفی 94/3/5
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - کیف چرمی زنانه 94/3/6
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/7
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/3/10
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کوله پشتی 94/3/16
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 94/3/17
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: مانتو بهاره بدون الگو
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: تونیک آستین والان
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: دامن کلوش زیگ زاگی
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم توکلی 94/3/18
به خانه برمی گردیم - آموزش لباس عروس بزرگ توسط خانم یوسفی 94/3/19
*