به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - رولباسی 93/1/16


به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - رولباسی 93/1/16


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - رولباسی 93/1/16
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی - رولباسی 93/1/16
• زمان : 9:40
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی آموزش دوخت رولباسی

چهارشنبه، 19 آذر
78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews

آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: مقنعه آستین دار
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/4/11
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پور کرمان - کیف 94/4/13
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - انواع دوخت 94/4/14
به خانه برمی گردیم - آموزش رومیزی 1 توسط خانم توکلی 94/4/15
به خانه برمی گردیم - آموزش کتیبه دوزی توسط خانم یوسفی 94/4/16
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی سفال توسط خانم جعفری - چینی کردن 94/4/18
به خانه برمی گردیم - آموزش گل کاکتوس توسط خانم ایلحانی 94/4/20
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/4/22
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 94/4/23
آموزش خیاطی پوشینه توسط خانم عمرانی: بلوز یقه هفت پهلو دراپه
به خانه برمی گردیم - آموزش رومیزی 2 توسط خانم توکلی 94/4/29
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی لباس توسط خانم حدیدی 94/4/30
به خانه برمی گردیم - آموزش نقاشی برجسته توسط خانم زهدی 94/4/31
*