به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - کیف 93/2/18


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - کیف 93/2/18


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - کیف 93/2/18
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - کیف 93/2/18
• زمان : 8:11
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - آموزش دوخت کیف بافتنی نخی

پنجشنبه، 27 آذر
74 out of 100 based on 54 user ratings 1154 reviews

آموزش خیاطی پوشینه 9 شهریور 94 - این برنامه آموزش دوختن دامن شلواری
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی لباس توسط خانم حدیدی 94/5/11
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم توکلی 94/5/12
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی روی مانتو توسط خانم کشاورزی 94/5/13
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین ظروف توسط خانم حمزه ای 94/5/14
به خانه برمی گردیم - آموزش پتینه توسط خانم جعفریان 94/5/15
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/5/18
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/5/19
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/5/22
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم توکلی 94/5/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی 94/5/28
آموزش خیاطی پوشینه 16 شهریور 94 - این برنامه آموزش دوختن دامن فانتزی دخترانه
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط خانم جعفریان 94/5/29
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس توسط خانم ایلخانی 94/5/31
*