به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم عبداللهیان - چادر ملی 93/3/1


به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم عبداللهیان - چادر ملی 93/3/1


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم عبداللهیان - چادر ملی 93/3/1
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم عبداللهیان - چادر ملی 93/3/1
• زمان : 10:30
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم عبداللهیان آموزش دوخت چادر ملی

چهارشنبه، 3 دی
88 out of 100 based on 68 user ratings 418 reviews

آموزش خیاطی پوشینه 16 شهریور 94 - این برنامه آموزش دوختن دامن فانتزی دخترانه
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط خانم جعفریان 94/5/29
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس توسط خانم ایلخانی 94/5/31
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن 94/6/1
به خانه برمی گردیم - آموزش شمع سازی توسط آقای پایان 94/6/2
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی -کیف موبایل 94/6/3
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی و تور بافی توسط خانم امیریان 94/6/5
به خانه برمی گردیم - آموزش سنگ دوزی توسط خانم معین افشار 94/6/7
به خانه برمی گردیم - آموزش طراحی لباس توسط خانم حدیدی 94/6/8
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم زمانی 94/6/11
به خانه برمی گردیم - آموزش دانتل توسط خانم یوسفی 94/6/12
آموزش خیاطی پوشینه 23 شهریور 94 - این برنامه آموزش دوختن مانتو صدفی
به خانه برمی گردیم - آموزش گل کاکتوس توسط خانم ایلخانی 94/6/14
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - ادامه دامن 94/6/15
*