به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای - روز و شب 93/7/5


به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای - روز و شب 93/7/5


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای - روز و شب 93/7/5
به خانه برمی گردیم - آموزش طرح روی شیشه توسط خانم حمزه ای - روز و شب 93/7/5
• زمان : 6:33
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش روز و شب روی شیشه توسط خانم حمزه ای

شنبه، 4 بهمن
60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن ترک 94/9/8
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس گل کریستال توسط ایلخانی 94/9/9
به خانه برمی گردیم - آموزش تکه دوزی توسط خانم عبدالهی 94/9/10
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - یقه 94/9/12
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط خانم موسوی 94/9/14
به خانه برمی گردیم - آموزش حجم سازی توسط آقای حسین لو 94/9/15
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت 94/9/16
به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ روی سینی توسط خانم محمودی 93/9/17
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 93/9/18
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن کلوش 94/9/22
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس گل کریستال توسط ایلخانی 94/9/9
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - مدل قلب 94/9/26
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط خانم موسوی 94/9/28
به خانه برمی گردیم - آموزش حجم سازی توسط آقای حسین لو 94/9/29
*