به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم صالحی - ادامه زنبیل 93/9/19


به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم صالحی - ادامه زنبیل 93/9/19


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم صالحی - ادامه زنبیل 93/9/19
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم صالحی - ادامه زنبیل 93/9/19
• زمان : 8:53
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش قلاب بافی فانتزی توسط خانم صالحی

دوشنبه، 20 بهمن
66 out of 100 based on 21 user ratings 146 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دوخت جیب 94/12/2
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/4
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/12/5
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیینات نمد توسط خانم امیریان 94/12/6
به خانه برمی گردیم - آموزش نمد دوزی توسط خانم رضایی 94/12/8
به خانه برمی گردیم - آموزش حجم سازی توسط آقای حسین زاده 94/12/9
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی 94/12/10
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/13
به خانه برمی گردیم - آموزش ترمه دوزی توسط خانم یوسفی - رومیزی 94/12/11
به خانه برمی گردیم - آموزش بافتنی توسط خانم کتلی - بافت سبد 94/12/15
به خانه برمی گردیم - آموزش گل چینی توسط ایلخانی - گل سنبل 94/12/17
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 94/12/18
به خانه برمی گردیم - آموزش تزیین سفره هفت سین توسط خانم امیریان 94/12/20
به خانه برمی گردیم - آموزش تکنیک رنگ توسط خانم محمودی 94/12/22
*