به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ توسط خانم بنیادی - ورق طلا 93/10/14


به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ توسط خانم بنیادی - ورق طلا 93/10/14


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ توسط خانم بنیادی - ورق طلا 93/10/14
به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ توسط خانم بنیادی - ورق طلا 93/10/14
• زمان : 8:26
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم شبکه تهران - آموزش دکوپاژ ورق طلا توسط خانم بنیادی

يکشنبه، 26 بهمن
72 out of 100 based on 47 user ratings 872 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن روی جیر توسط آقای جواد نژاد 94/12/25
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - زیپ مخفی 95/1/15
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس توسط ایلخانی - گل سنبل 95/1/16
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 95/1/17
به خانه برمی گردیم - آموزش دانتل توسط خانم امیریان 95/1/19
به خانه برمی گردیم - آموزش گل دوزی توسط خانم یوسفی 95/1/21
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت - قیتون دوزی 95/1/22
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی با خمیر انعطاف توسط خانم طهماسبی - ساخت قالب 95/1/23
به خانه برمی گردیم - آموزش چهل تکه دوزی توسط خانم عبداللهی 95/1/24
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - رومیزی 95/1/25
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - پیراهن نوزادی 95/1/26
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم پاشایی - هد بند 95/1/28
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن غیر قرینه 95/1/29
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس توسط ایلخانی - گل شقایق 95/1/16
*