مقام معظم رهبری - عفاف و حجاب


66 out of 100 based on 31 user ratings 1106 reviews

امام خامنه ای | دیدار شرکت کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگان جوان (فایل تصویری)
امام خامنه ای | فشار می آورند تا در برابر نظام سلطه تسلیممان کنند
مستند پیراهنی برای یوسف؛ روایت دلدادگی چند خانواده شهید به رهبر انقلاب
فرمایشات رهبر انقلاب درکنفرانس حافظ شناسی28/8/1367-صوتی
امام خامنه ای | بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد (فایل صوتی)؛ 19 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در اجتماع بزرگ مردم بجنورد (فایل تصویری)؛ 19 مهر 91
امام خامنه ای | سیاست کاهش نسل غلط بود ... بنده‌ى حقیر هم در این اشتباه سهیمم
امام خامنه ای | بیانات در جمع روحانیون خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 19 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در دیدار معلمان و اساتید دانشگاه‌های خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 20 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در مراسم مشترک یگانهای نظامی خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 21 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در مراسم مشترک یگانهای نظامی خراسان شمالی (فایل تصویری)؛ 21 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در دیدار خانواده شهدای خراسان شمالی (فایل صوتی)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم اسفراین (فایل صوتی)؛ 22 مهر 91
امام خامنه ای | بیانات در جمع مردم اسفراین (فایل تصویری)؛ 22 مهر 91
*