بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی - (صوتی 1395/03/16)


بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی - (صوتی 1395/03/16)


/ کليپ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی - (صوتی 1395/03/16)
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی - (صوتی 1395/03/16)
• زمان : 49:55
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی - (صوتی 1395/03/16)

دوشنبه، 17 خرداد
78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews