مساله آزادی-حدود آزادی اقتصادی در اسلام(خطبه های نماز جمعه 15/08/1366)-صوتی


مساله آزادی-حدود آزادی اقتصادی در اسلام(خطبه های نماز جمعه 15/08/1366)-صوتی


/ کليپ مساله آزادی-حدود آزادی اقتصادی در اسلام(خطبه های نماز جمعه 15/08/1366)-صوتی
مساله آزادی-حدود آزادی اقتصادی در اسلام(خطبه های نماز جمعه 15/08/1366)-صوتی
• زمان : 34:44
مجموعه فرمایشات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خطبه های نماز جمعه تهران پیرامون مساله آزادی در طول سالهای 1365 و 1366

يکشنبه، 12
54 out of 100 based on 29 user ratings 404 reviews