شرح حدیث اخلاق (غلبه بر نفس)


شرح حدیث اخلاق (غلبه بر نفس)


/ کليپ شرح حدیث اخلاق (غلبه بر نفس)
شرح حدیث اخلاق (غلبه بر نفس)
• زمان : 3:30
شرح حدیث اخلاق توسط حضرت آیت الله خامنه ای با موضوع غلبه بر نفس

پنجشنبه، 9
78 out of 100 based on 23 user ratings 998 reviews