انسان های مومن و مبارز را به افراطی گری متهم می کنند...


انسان های مومن و مبارز را به افراطی گری متهم می کنند...


/ کليپ انسان های مومن و مبارز را به افراطی گری متهم می کنند...
انسان های مومن و مبارز را به افراطی گری متهم می کنند...
• زمان : 2:16
هر جائی که مردمان عافیت‌ طلب و راحت‌طلب، در وسط میدان مبارزه، جائی برای خود باز نمیکنند و خطرپذیری نمیکنند، انسانهای مؤمن و مبارز را به تندی و افراطی‌گری متهم میکنند؛ گفتند اینها افراطی بودند؛ حرکت، حرکت افراطی بود. 1392/14/3

دوشنبه، 5
78 out of 100 based on 63 user ratings 338 reviews