گروه تواشیح الغدیر - شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه - با موضوع امام زمان علیه السلام


گروه تواشیح الغدیر - شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه - با موضوع امام زمان علیه السلام


/ کليپ گروه تواشیح الغدیر - شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه - با موضوع امام زمان علیه السلام
گروه تواشیح الغدیر - شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه - با موضوع امام زمان علیه السلام
• زمان : 03:37
گروه تواشیح الغدیر - شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه - با موضوع امام زمان علیه السلام

شنبه، 5 دی
98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews