ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدائی


ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدائی


/ کليپ ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدائی
ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدائی
• زمان : 07:06
مجموعه همخوانیهایی پیرامون حضرت علی بن موسی الرضا (ع)

سه‌شنبه، 18
66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews