بخشی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه-با نوای:سید کریم موسوی-ترجمه:همت ممیوند


بخشی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه-با نوای:سید کریم موسوی-ترجمه:همت ممیوند


/ کليپ بخشی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه-با نوای:سید کریم موسوی-ترجمه:همت ممیوند
بخشی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه-با نوای:سید کریم موسوی-ترجمه:همت ممیوند
• زمان : 02:13
بخشی از دعای یازدهم صحیفه سجادیه-با نوای:سید کریم موسوی-ترجمه:همت ممیوند

پنجشنبه، 22
78 out of 100 based on 33 user ratings 158 reviews