ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 18


ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 18


/ کليپ ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 18
ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 18
• زمان : 36:05
ایت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه شعراء جلسه 18

جمعه، 17 بهمن
78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews