آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 26


آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 26


/ کليپ آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 26
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 26
• زمان : 31:19
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 26

سه‌شنبه، 28 بهمن
92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews