آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 9


آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 9


/ کليپ آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 9
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 9
• زمان : 35:14
آیت الله جوادی آملی-تفسیر سوره مبارکه صافّات جلسه 9

سه‌شنبه، 28 بهمن
78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews