استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش اول - تصویری


استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش اول - تصویری


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش اول - تصویری
استاد رحیم پور ازغدی - بهشتی، غرب دیده ای که غرب زده نبود - بخش اول - تصویری
• زمان : 38:43
غرب دیده ای که غرب زده نبود - حوزه دیده ای که معاصر بود - فیلم سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
حسن رحیم پور ازغدی، استاد دانشگاه و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست شورای عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور در رابطه با بحث تشکیلات از منظر شهید بهشی و نیز شخصیت این شهید بزرگوار گفت: ایران پر از بهشتی نیست عنوان خوبی برای این نشست است برای اینکه عده ای از خواب خرگوشی بیدار شوند و منظوری بالقوه از شخصیت شهید بهشتی را دریابند.
استاد رحیم پور افزود: شهید بهشتی با عناوین بسیار بدی کوبیده می شد، بی ادب، چماقدار افراطی و.. از جمله همین توهین های بی شرمانه خطاب به ایشان بود. موج شدید توهین ها و شایعه ها به حدی رسیده بود که کسی جرات نمی کرد نام او را بر زبان بیاورد. اما ایشان در مقابل این توهین ها آن قدر منطقی و متواضعانه برخورد می کرد که بیشترین نقش در مردمی و اسلامی شدن قانون اساسی را او بر عهده داشت.

چهارشنبه، 31 تير
78 out of 100 based on 53 user ratings 1178 reviews