استاد رحیم پور ازغدی - قرآن، مقاومت و هزینه رستگاری - صوتی


استاد رحیم پور ازغدی - قرآن، مقاومت و هزینه رستگاری - صوتی


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - قرآن، مقاومت و هزینه رستگاری - صوتی
استاد رحیم پور ازغدی - قرآن، مقاومت و هزینه رستگاری - صوتی
• زمان : 59:54
دانلود سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با موضوع قرآن، مقاومت و هزینه رستگاری
استاد رحیم پور ازغدی در این سخنرانی که در نشست چرا مبارزه؟ که به مناسبت روز مقاومت اسلامی برگزار گردید، به تعریف مقاومت و هزینه رستگاری از نگاه قرآنی پرداختند.
به مناسبت روز مقاومت اسلامی – نشست چرا مبارزه؟ – ۱۳۹۳

يکشنبه، 15 آذر
66 out of 100 based on 41 user ratings 866 reviews