صحيفه سجاديه؛ چگونه مي توان انسان بود؟


صحيفه سجاديه؛ چگونه مي توان انسان بود؟


/ کليپ صحيفه سجاديه؛ چگونه مي توان انسان بود؟
صحيفه سجاديه؛ چگونه مي توان انسان بود؟
• زمان : 1:04:22
سخنرانی دکتر حسن رحیم پور ازغدی با عنوان طرحی برای فردا / کنگره عاشورا پژوهي، مشهد، بهمن 1388

يکشنبه، 8
60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews