اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 2


اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 2


/ کليپ اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 2
اشباح دهه اول در اشخاص دهه چهارم؛ ضرورت بازخوانی اسناد لانه جاسوسی 2
• زمان : 00:55:31
سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی، در سفارتخانه سابق آمریکا (لانه جاسوسی)، تهران، آبان 1388

چهارشنبه، 22
60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews